Van sportschool naar stichting.

Beste leden, geachte ouders,

Sportschool Keumgangkwan Vaals zal vanaf 1 juli 2019 overgaan van een sportschool naar een stichting.

Mick Kohnen zal dan na een periode van ruim 40 jaar de scepter overdragen aan het nieuwe stichtingsbestuur.

De namen van de leden van het dagelijks bestuur zullen op de dag van de overdracht bekend gemaakt worden.

De naam Keumgangkwan zal behouden blijven. Mick Kohnen zal nog een jaar deel uitmaken van het nieuwe stichtingsbestuur. Daarna moet de stichting onder de nieuwe leiding zelfstandig doorgaan.

Blijf het nieuws volgen.