AANMELDEN

 Hartelijk welkom bij Stichting voor Korean Martial Arts KeumgangKwan Vaals 

We hebben een aantal belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet. 

Voor inschrijvingen (download)
 Welkomsbrief stichting KeumgangKwan Vaals versie 2023 (1)

De eerste lopende maand is gratis. Na deze gratis proeflessen dien je je in te schrijven als je nog meer lessen wilt volgen.
Om in te schrijven als leerling van de stichting dien je het inschrijvingsformulier geheel in te vullen en in te leveren bij een van de leraren, samen met een pasfoto. 

 Lesbijdrage 

Bij het inschrijvingsformulier is tevens een machtigingsformulier. Door ondertekening (bij minderjarigheid is de handtekening van een van je ouders of verzorger vereist) machtig je Stichting KeumgangKwan Vaals om iedere maand de lesbijdrage af te schrijven via automatische incasso.
De lesbijdrage is vastgesteld voor 1 jaar en wordt in 12 termijnen geïncasseerd.
Categorie Leeftijdsgroep Lesbijdrage Per jaar Lesbijdrage per termijn (12 termijnen) Kinderen/ junioren /volwassenen Taekwondo (1x p/week 1 uur) Vanaf 8 jaar € 264,- € 22,- Lessen
De reguliere taekwondoles is op dinsdagavond van 18:30 tot 19:30 uur. Voor de leerlingen geldt dat in de schoolvakanties (basisschool) geen les wordt gegeven. Alle trainingen vinden plaats in sporthal Citta Fit, Sneeuwberglaan 1A, 6291 HB Vaals.

Aan te schaffen uitrusting 
Net als bij iedere sport zijn er bij Taekwondo een aantal standaardartikelen die aangeschaft dienen te worden. Hier staan ze op een rij:
• Een Taekwondo-pak met witte V-hals (verplicht)
• Kruisbeschermer (verplicht)
De onderstaande uitrusting is optioneel en dus niet verplicht om aan te schaffen.
Scheen-wreefbeschermers, hoofdbeschermers, gebitsbeschermer, borstpantser, onderarmbeschermer en TKD handschoenen.

Lesgevend kader
De trainingen van Stichting KeumgangKwan Vaals worden verzorgd door gediplomeerde leraren en assistent-leraren. Het lesgevend kader bestaat uit hoofdtrainer Mick Kohnen en Trainer Tim Vandrey.
De heren worden geassisteerd door Tanja Gouders.
Stichting Korean Martial Arts KeumganKwan Vaals Contactgegevens:
Aangesloten bij en erkend door: www.keumgangkwan.nl
✓ World Taekwondo Headquarters KUKKIWON: RegistrationNo: R04-9539 keumgangkwanvaals@gmail.com
✓ World Taekwondo Chang Moo Kwan. RegistrationNo: 9-3034 +31 6 81917698
✓ Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) KVK: 74523856 IBAN: NL06 RABO 0341 2442 01

Bestuur
Stichting KeumgangKwan Vaals heeft een bestuur dat regelmatig bijeenkomt en heeft de volgende samenstelling.
Voorzitter: Tim Vandrey,
secretaris & penningmeester: Tanja Gouders &
Vicevoorzitter en hoofdtrainer: Mick Kohnen 

Examens
Een aantal keer per jaar worden door stichting KeumganKwan Vaals examens gehouden voor een hogere graad.
De examencommissie bestaat uit het lesgevend kader.
Aan het examen zijn kosten verbonden die bij een inschrijving voor het examen betaald dienen te worden. 

Uitschrijving
Opzeggen van je donateurschap van Stichting KeumgangKwan Vaals dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat: Tanja Gouders, koperstraat 13, 6291 AH Vaals, of via e-mail keumgangkwanvaals@gmail.com.

Afmelden
Het afmelden voor een taekwondo les kan via e-mail keumgangkwanvaals@gmail.com
of telefonisch bij het secretariaat +31 6 81 91 76 98. 

Aanmelden landelijke sportbond
Wij melden alle donateurs via stichting “KeumgangKwan-Vaals” aan bij de Nederlands Culturele Sportbond (NCS’ Bij dit lidmaatschap zit een collectieve secundaire ongevallenverzekering ingesloten. Beide overkoepelende organen zijn erkend door NOC/NSF. 

AVG
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Stichting KeumgangKwan-Vaals houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De complete Privacy Polis vind je op onze website