AANMELDEN

Stichting KeumgangKwan Vaals

Hartelijk welkom bij Stichting voor Korean Martial Arts KeumgangKwan Vaals

We hebben een aantal belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet.

Inschrijven

De eerste lopende maand is gratis. Na deze gratis proeflessen dien je je in te schrijven als je nog meer lessen wilt volgen. Om in te schrijven als leerling van de stichting dien je het inschrijvingsformulier geheel in te vullen en in te leveren bij een van de leraren, samen met een pasfoto.

Lesbijdrage

Bij het inschrijvingsformulier is tevens een machtigingsformulier. Door ondertekening (bij minderjarigheid is de handtekening van een van je ouders of verzorger vereist) machtig je Stichting KeumgangKwan Vaals om iedere maand de lesbijdrage af te schrijven via automatische incasso.  De lesbijdrage is vastgesteld voor 1 jaar en wordt in 12 termijnen geïncasseerd.

Categorie Leeftijdsgroep Lesbijdrage Per jaar Lesbijdrage per termijn (12 termijnen)
Kinderen-TKD (1x p/week  1 uur) 11 t/m 13 jaar € 240,- € 20,-
Junioren-TKD (1x p/week  1 uur)
(vanaf de maand dat verjaardag valt)
14 t/m 17 jaar € 276,- € 23,-
Taekwondo en Hapkido (1x p/week 1 ½ uur) Vanaf 18 jaar € 312,- € 26,-

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt €35,- voor kinderen-TKD, €38,- voor JuniorenTKD en €41,-voor volwassenen Taekwondo en Hapkido. Dit bedrag na inschrijving graag overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 0341 2442 01 o.v.v. inschrijfgeld + naam leerling

Lessen

De reguliere taekwondoles is op dinsdagavond van 18:30 tot 19:30 uur. Voor de leerlingen geldt dat in de schoolvakanties (basisschool) geen les wordt gegeven. Alle trainingen vinden plaats in sporthal Citta Fit, Sneeuwberglaan 1A, 6291 HB Vaals.

Aan te schaffen uitrusting

Net als bij iedere sport zijn er bij Taekwondo een aantal standaardartikelen die aangeschaft dienen te worden. Hier staan ze op een rij:

  • Een Taekwondo-pak met witte V-hals (verplicht)
  • Kruisbeschermer (verplicht)

De onderstaande uitrusting is optioneel en dus niet verplicht om aan te schaffen.

Scheen-wreefbeschermers, hoofdbeschermers, gebitsbeschermer, borstpantser, onderarmbeschermer en TKD handschoenen.

Lesgevend kader

De trainingen van Stichting KeumgangKwan Vaals worden verzorgd door gediplomeerde leraren en assistent-leraren. Het lesgevend kader bestaat uit hoofdtrainer Mick Kohnen en Trainer Tim Vandrey. De heren worden geassisteerd door Tanja Gouders.

Bestuur

Stichting KeumgangKwan Vaals heeft een bestuur dat regelmatig bijeenkomt en heeft de volgende samenstelling. Voorzitter: Tim Vandrey, secretaris & penningmeester: Tanja Gouders & vice- voorzitter en hoofdtrainer: Mick Kohnen

Examens

Een aantal keer per jaar worden door stichting KeumganKwan Vaals examens gehouden voor een hogere graad. De examencommissie bestaat uit het lesgevend kader. Aan het examen zijn kosten verbonden die bij een inschrijving voor het examen betaald dienen te worden.

Uitschrijving

Opzeggen van je donateurschap van Stichting KeumgangKwan Vaals dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat: Tanja Gouders, koperstraat 13, 6291 AH Vaals, of via e-mail keumgangkwanvaals@gmail.com.

Afmelden

Het afmelden voor een taekwondo les kan via e-mail keumgangkwanvaals@gmail.com
of telefonisch bij het secretariaat +31 6 81 91 76 98.

Aanmelden landelijke sportbond

Alle donateurs zijn verplicht zich aan te melden bij een landelijke sportbond.

(kosten ± € 35,- per jaar) te betalen in de eerste week van december van lopend seizoen.

Via stichting “KeumgangKwan-Vaals” bij Nederlands Culturele Sportbond. NCS

Bij dit lidmaatschap zit een collectieve secundaire ongevallenverzekering ingesloten.

Beide overkoepelende organen zijn erkend door NOC/NSF.

AVG

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting KeumgangKwan-Vaals houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De complete Privacy Polis vind je op onze website.