02-Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van sportschoolleden worden door Sportschool Keumgang-Vaals verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinde;

–          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportschool Keumgang-Vaals de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Naam;

–          Adres;

–          Woonplaats;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geslacht;

–          Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Sportschool Keumgang-Vaals opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.