Registratie World Hanki Martial Arts Federation.

KeumgangKwan Vaals is sinds 27 april 2014 aangesloten en erkend door: World Hanki Martial Arts Federation. www.hankimuye.org Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png  World Hanki Martial Arts Federation W.H.M.A.F Keumgang-Vaals is vanaf 27 april 2014 via stichting Cheon-Ji-In  officiëel aangesloten bij de World Hanki Martial Arts Federation (W.H.M.A.F.). Deze federatie werd in 2014 opgericht door meester Ko Baek-yong. De federatie is het overkoepelende orgaan voor alle scholen die de stijl van deze Koreaanse meester volgen. Het zijn dan ook alleen deze scholen die zich aan kunnen sluiten bij de W.H.M.A.F De officiële opening werd gehouden op 27 april te Veldhoven alwaar een Open HKD seminar werd gehouden. De officiële aankondiging werd gedaan door meester Yang Yong-seok (9e dan). Met het ophangen van een kalligrafie waarop de naam van de nieuwe organisatie stond geschreven, werd de organisatie symbolisch bekend gemaakt. W.H.M.A.F. De World Hanki Martial Arts Federation fungeert als een zelfstandige organisatie binnen bestaande organisaties. Het behartigt daar de belangen van de scholen die aangesloten zijn. De organisatie is dus niet opgericht als plaatsvervanger van de reeds bestaande organisaties. Wel geeft de W.H.M.A.F. zelfstandig dan certificaten uit, worden leraren gecertificeerd en worden zowel nationale als internationale stages georganiseerd. Hankimuye In het Koreaans wordt ‘hanki martial arts’ geschreven als ‘hankimuye’. Het woord muye benadrukt het doel van de organisatie. Het onderwijzen van martial arts gebaseerd op principes. Hankimuye is dus niet de naam van een nieuwe vechtkunst. TEKST: met dank aan Klaas Barend (NHF)